EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Експерт, контролинг
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Експерт, контролинг

Пловдив длъжност на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снаб-дяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлое-нергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отго-ворен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в ино-вации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

- Управление и контрол на годишните, средносрочните и дългосрочните програми за инвестиции и ремонт, както и на бюджета за текущите разходи
- Подпомагане на организационните единици при реализиране на оперативното планиране
- Организация на инвестиционния мениджмънт в SAP и на планирането на капацитета
- Анализ на отклоненията и въвеждане на мерки за корекции
- Подпомагане на организационните единици при оптимизиране на дейността им
- Развитие и създаване на вътрешни и външни доклади за организационните единици, както и на многосекторни извънредни доклади при поискване
- Изработване на икономическа оценка на проекти

Изисквания и необходими умения

Висше техническо и/или висше икономическо образование
- Минимум 1 година професионален опит на подобна позиция
- Добро разбиране на счетоводството и процесите на бюджетирането
- Разработване на изчислителни модели и опит при работа с тях
- Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо
- Отлични познания по Excel и много добро владеене на другите MS-Office продукти, както и SAP
- Предишен опит със статистически програмни продукти е предимство
- Активен шофьор (кат. B)
- Готовност за кратки командировки през годината
- Инициативност, работа в екип, добри организационни умения, силни аналитични способности

Ние Ви предлагаме

Ако Вие сте инициативен и добре организиран, с много добри комуникативни умения, ако притежавате силни аналитични способности и харесвате работата в екип, то

Ние Ви предлагаме:

- Работа в международна компания с високи стандарти на работа
- Задружен екип, в който ще получавате съдействие, подкрепа и насърчение
- Обучения, свързани с Вашето професионално и личностно развитие
- Отлични условия на работа и богат пакет от придобивки – гъвкаво работно време, възмож-ност за home office, допълнително пенсионно и здравно застраховане, допълнителни финан-сови стимули за почивка и празници, карти за спорт на преференциални цени и др.
- Привлекателна локация в центъра на Пловдив

Срок за кандидатстване: 03.08.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като посочите референтния номер (Ref. No.) на обявата, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че ЕВН България ЕАД е администратор на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент за защита данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни е с цел подбор на персонал, на основание съгласие от кандидатите, а срокът на съхранение е 6 (шест) месеца след приключване на подбора, освен когато кандидатите са дали изрично съгласие за по-дълъг срок. Информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството, за отношенията му като съвместен администратор с други дружества от гру-пата на EVN България, както и за правата Ви по Общия регламент за защита на данните е публикувана на сайта на фирмата в меню Кариери.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзмож-ност за следващи действия от страна на дружеството. Информираме Ви, че можете да оттеглите съгласието си по всяко време на имейл jobs@evn.bg.

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD