Еконт Експрес EООД
Технически сътрудник Бизнес процеси
Ruse
full-time

Технически сътрудник Бизнес процеси

Ruse full-time

Job Description

Ние вярваме, че всяко нещо може да бъде подобрено в полза на клиентите. В Еконт всеки има възможността да внася промени и да подобрява процесите. Ако има по-добър начин нещо да бъде направено, то ние ще го направим. Това наричаме Пътека на идеите. Екип Бизнес процеси са помощниците на всички колеги с идеи. Те им показват как, кога и какво да направят, за да внедрят подобрението си и следят свързаността на всички процеси.


Техническият сътрудник Бизнес процеси:
• предразполага хората отворено да споделят идеите си и е търпелив и отворен да чуе всички
• вижда връзката между причина и следствие, защо нещо се случва, както и възможностите във всяко предложение
• се чувства комфортно в динамиката на промяната
• се ориентира бързо в нови софтуери, умее да организира както документи, така и задачи и ресурси
• има тенденции да мисли процесно и да вижда света около себе си в алгоритми и стъпки
• е отговорен и разбира, че от неговата преценка за възможните рискове зависи успехът на подобрението.


Ти ще имаш възможност да:
• окуражаваш хората да намират и споделят идеи за подобрения
• регистрираш всички предложения за подобрения
• съдействаш в реализирането на тези идеи
• проследяваш изпълнението на плана за внедряване на подобрението.


Ако естествено виждаш възможности и начини за подобрения. Ако се чувстваш най-добре в динамична среда и обичаш да работиш заедно с хората. Ако си комуникативен и приветстваш промяната, то Еконт е за теб.

Contact Information

Phone: +359 899 102 288

VCD