Human Capital Store
Строителен техник за проектно-технически отдел
София
full-time

Строителен техник за проектно-технически отдел

София full-time

About us

За наш клиент, строителна фирма, търсим Строителен техник за проектно-технически отдел.

Фирмата изпълнява строително монтажни работи с високо качество, гъвкавост и държи на коректните взаимоотношения.

Responsibilities

Ежедневните задачи за тази позиция са:
- Организиране на дейността и отчетност за изпълнение на задачите за даден обект
- Изготвяне на ПКС и КСС за изпълнение на СМР
- Изпращане на запитвания за оферти към доставчици и изпълнители
- Провежда срещи с клиенти, доставчици и изпълнители

Requirements and necessary skills

Кандидатите, които ще бъдат поканени на интервю трябва да:
- Познават строителният процес и последователността при изпълнение на отделните видове СМР
- Умеят да разчитат документация
- Имат опит при изготвяне на оферти в строителството
- Да спазват добрите практики в строителството и
- Да изготват коретни докуемнти и отчети

We offer

Предложението:
- 5 дневна работна седмица с работно време от 9:00ч. до 17:00ч.;
- Служебни мобилен телефон и автомобил;
- Трудов договор, съобразен с трудовото законодателство.

Може да кандидатствате, като ни изпратите автобиографията си.

Human Capital Store притежава лиценз за предоставяне на посреднически услуги номер : 1783/ 30.09.2014.

Услугите към кандидатите са безплатни.

Уведомяваме Ви, че данните, които ни предоставите, се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Contact Information

Phone: 02 / 4172723

VCD