Финансов Директор
гр. Шумен
full-time

Финансов Директор

гр. Шумен full-time

Job Description

За производствена компания в гр. Шумен, търсим Финансов Директор, който да се присъедини към техния екип.


Позиция:

• Управлява финансовите ресурси за най-ефективното им използване в хода на дейността на фирмата.
• Анализира финансово-икономическото състояние на фирмата.
• Установява проучване и анализ на разходите за закупуване на суровини, материали, енергопотребление, транспортни разходи, търговия и други разходи.
• Създава бизнес план на фирмата, контролира изпълнението на бюджетите и финансовите планове.
• Идентифицира отклоненията от планираните стойности, разработва мерки за елиминиране на непроизводствени разходи и фактори за бърза промяна на бюджета.
• Разработва данъчния бюджет на фирмата.
• Контролира правилното изразходване на средствата и използването на кредитни средства.
• Анализира динамиката на доходите от дейността на предприятието, изплащане на дивиденти, лихви по заеми.
• Изследва инвестиционните разходи, размера на свободните средства на фирмата.
• Взаимодейства със счетоводните отдели.
• Подготвя финансови отчети за мениджъри и собственици на фирмата.
• Организира бюджетно планиране, назначава лица отговорни за неговото изпълнение.
• Управлява активите и свободните средства на фирмата.
• Определя източниците на финансиране на фирмата, неговата инвестиционна политика, отчитайки обема на продажбите на продукти, пазарна конюнктура, техническото ниво на производството, икономическото състояние.
• Управлява разработването на стандарти за финансово счетоводство: формуляри за отчитане, които не са одобрени на законодателно ниво, системи за обмен на информация и работен поток.
• Води записи за движението на средства и генерира отчети за резултатите от финансовата дейност на фирмата в съответствие със счетоводните стандарти.
• Изпълнява функциите на координатор и съветник на Управителя по финансови въпроси.


Изисквания за длъжността:

• Висше икономическо образование.
• Минимум 5 години опит на ръководна длъжност.
• Да познава законодателните и нормативни документи по счетоводна отчетност.
• Работа с MS Office, Word, Excel, счетоводен софтуер.
• Познаване на правилата за оформяне на финансово-счетоводната документация, основните положения в трудовото и гражданското законодателство, банкови операции и данъчно облагане.
• Притежава личностна дисциплина и отговорност, стриктно спазва инструкциите и правилниците за работа.
• Проявява конкретност в работата си и в отношенията си с останалите работници във фирмата.
• Умения за работа с клиенти и за екипна работа в дружеството.


Какво предлага компанията:

• Добро месечно възнаграждение.
• Възможности за кариерно развитие.
• Бонуси според постигнатите резултати.
• При необходимост - наем на квартира.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

VCD