Национална галерия
Офис мениджър
Sofia
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Офис мениджър

Sofia full-time Between 500 and 1000 bgn

Responsibilities

Основни задължения и отговорности:
- Организира и води общата деловодна дейност в Националната галерия.
- Извършва работа по организационно- техническото осигуряване на административните дейности на Директора.
- Организира провеждането на срещи на Директора на Националната галерия, заседания и съвещания, съобразно дадените му указания.
- Изготвя проекти на изходяща от Националната галерия кореспонденция и на вътрешни заповеди.
- Контролира подготовката и сроковете на изпъленение на договорите в Националната галерия.
- Координира и окомплектова всички преписки и административната документация.

Requirements and necessary skills

Изисквания за заемане на длъжността:
- Вид и равнище на образованието: Висше образование
- Друга квалификация: компютърна грамотност- работа с Word и Excel, отлично владеене на книжовния български език и добро владеене на английски език.
- Личностни и поведенчески характеристики: Умение за работа под напрежение, високо чувство за отговорност, експедитивност, комуникативност, способност за работа в екип, прецизен, инициативен, дисциплиниран, честен и лоялен.

Contact Information

Phone: 0887887649

VCD