Университет за Национално и Световно Стопанство
more than 300 служителя Apply See employer
Водопроводчик (ВиК) в сектор "Мониторинг на собствеността и ремонти", отдел "МТБ", дирекция "УС"
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Водопроводчик (ВиК) в сектор "Мониторинг на собствеността и ремонти", отдел "МТБ", дирекция "УС"

София full-time Between 500 and 1000 bgn

Job Description

Основна цел на длъжността:
• Поддръжка и ремонт на водопроводната и канализационната системи в сградния фонд на УНСС.

Основни задължения:
• Извършва ежедневен преглед на водопроводните и канализационните инсталации в сградите на УНСС;
• Извършва демонтаж и монтаж на водопроводна арматура – смесителни батерии, спирателни кранове, душ-батерии и др.;
• Извършва демонтажни и монтажни работи на канализационна арматура – подови сифони, клозетни казанчета, промивни автомати и др.;
• Грижи се за реда на строителната площадка и за ежедневното й почистване и изхвърляне на строителните отпадъци;
• Извършва преглед и почистване на воронките по покривите на корпусите на УНСС;
• Следи за изправността на предоставените му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване;
• Изпълнява и други задачи, свързани с областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: средно - професионално
Професионална област: строителство, съобразно характера на длъжността
Професионален опит (продължителност и вид): минимум 1 /една/ година опит в областта на строителството – В и К /водопровод и канализация/
Допълнителна квалификация/обучение: работа с машини и съоръжения, свързани с характера на длъжността
Специални умения и компетенции:
- умение за работа в екип;
- способност да анализира информация и предоставя резултатите;
- способност да предлага идеи при възникнали проблемни ситуации.

Начин на кандидатстване:
Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН или на адрес: гр. София, ж.к. Студентски град, бул. “8-ми декември”, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”
За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.
Обявата е валидна до: 21.09.2021 г.

Contact Information

Phone: 0888330122

VCD