Титан Инженеринг
Конструктор
Burgas
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Конструктор

Burgas full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Титан Инженеринг е компания, която е специализирана в разработването на фитнес оборудване както на закрити, така и на открити пространства.
Вече над десетилетие в концепцията за успех на „Титан Инженеринг“ е заложено непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, които предлагаме. Новата производствената база на компанията е модерно оборудвана и разположена на терен от над 4хил. кв. м. За последните години фирмата е направила огромни инвестиции в нови производствени мощности, чрез които да се подобри капацитета на изработване на продукцията. Основна роля за качеството, което предоставяме на нашите клиенти има екипът от професионалисти, който стои зад този разпознаваем от бранд.
Имаме нужда от отговорен колега, който да заеме длъжността конструктор и да се присъедини към екипа ни!

Responsibilities

Извършва пред проектни проучвания на строителни конструкции, приложими за
проектирания обект.
-Извършва конструктивни и якостни изчисления на проектираните конструкции.
-Разработва технология за изпълнение на проектираната конструкция при спазване
изискванията и инструкциите за безопасна работа.

Requirements and necessary skills

- Висше образование, образователна степен машинен инженер.
- Добро владеене на CAD софтуер - SolidWorks
- Дисциплинираност и отговорност.
- Умение за работа с проектно-конструкторска документация, стандарти, норми и други подобни документи.
Личностни качества:
- Умения за работа в екип;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Системност, последователност и фокус върху детайлите;
- Добри умения за адаптация и работа в динамична среда;

We offer

Компанията предлага:
- Отлични условия на работа в нова модерна производствена база;
- Отлично възнаграждение;
- Работа с модерно оборудване;
- Безопасна работна среда според последните тенденции;
- Постоянна, дългосрочна работа и професионално развитие;

Contact Information

Phone: 0895 54 71 71

VCD