Титан Инженеринг
Шлосер
Burgas
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Шлосер

Burgas full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Титан Инженеринг е компания, която е специализирана в разработването на фитнес оборудване както на закрити, така и на открити пространства.
Вече над десетилетие в концепцията за успех на „Титан Инженеринг“ е заложено непрекъснатото усъвършенстване на продуктите, които предлагаме. Новата производствената база на компанията е модерно оборудвана и разположена на терен от над 4хил. кв. м. За последните години фирмата е направила огромни инвестиции в нови производствени мощности, чрез които да се подобри капацитета на изработване на продукцията. Основна роля за качеството, което предоставяме на нашите клиенти има екипът от професионалисти, който стои зад този разпознаваем от бранд.

Responsibilities

Основни задължения за длъжността шлосер:
- Подготвя и обработва детайлите според зададените изисквания;
- Следи за точността на изработените детайли и за спазването на технологията;
- Носи отговорност за качественото и навременно изпълнение на шлосерски детайли;
- Спазва изискванията по безопасността на труда и противопожарната охрана при технологичните процеси на производството;
- Подрежда готовите детайли на определеното за това място;

Requirements and necessary skills

Изисквания към кандидатите:
- Средно техническо образование ще се счита за предимство;
- Професионален опит по длъжността;
- Изпълнителност и отговорност;
- Сръчност, експедетивност и наблюдателност;
- Да има усет към високото качество и перферктното извършане на работата си;
Личностни качества:
- Умения за работа в екип;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Системност, последователност и фокус върху детайлите;
- Добри умения за адаптация и работа в динамична среда;

We offer

Компанията предлага:
- Отлични условия на работа в нова модерна производствена база;
- Отлично възнаграждение;
- Работа с модерно оборудване;
- Безопасна работна среда според последните тенденции;
- Постоянна, дългосрочна работа и професионално развитие;

Contact Information

Phone: 0895 54 71 71

VCD