МАРИНТЕКС ООД
5 - 10 служителя Apply See employer
Монтьор на автомобилни гуми
Варна
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Монтьор на автомобилни гуми

Варна full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

"Маринтекс" е компания създадена през 1995 година, с основен предмет на дейност продажба и сервиз на амтомобилни гуми. Разполагаме с един продажбено-сервизен център в гр. Варна на ул."Атанас Москов" №30. От 2020 година портфолиото на предлаганите услуги е разширено до пълно техническо обслужване на автомобила.

Responsibilities

Изпълнение на дейности по обслужване на автомобили, в частност сервиз на колела и гуми, а именно: измиване, демонтаж, монтаж, баланс и ремонт на автомобилни гуми. Товаро-разтоварни дейности касаещи доставка на гуми, подредба на склад за нови гуми, както и гуми и джанти на сезонно съхранение.

Requirements and necessary skills

Стаж по специалността - минимум 12 месеца.
Умение за работа в екип.
Точност, акуратност, стриктно спазване на работното време и вътрешнофирмените правила.
Култура на поведение и на отношение към клиентите.
Лична хигиена и поддържане хигиена на работното място.

We offer

Работа на пълен работен ден, пет дневна работна седмица с регламентирано работно време и почивка. Осигурено работно облекло и предпазни средства. Чистота и ред в работните помещения. Спомагателни аксесоари към техническото оборудване за намалено физическо натоварване. Работа в обезпрашена среда, вследствие на превантивно измиване на обслужваните МПС. Обслужване на клиенти, само и единствено, с предварително записване на час, без наплив и напрежение по време на сезонните сервизни кампании.
Възнаграждение, формирано на базата на основна работна заплата (ОРЗ)+ процент от приходите от сервизни услуги. Ежегодна индексация на ОРЗ на база инфлация и Индекс на потребителските цени.

Contact Information

Phone: 0889001440

VCD