АМЗ ООД
5 - 10 служителя Apply See employer
Сервизен инженер
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Сервизен инженер

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

АМЗ ООД е оторизиран представител на световни лидери в производството на лабораторно оборудване за изпитване, измерване и качествен контрол на индустриални продукти. Освен това дружеството доставя, инсталира и поддържа производствени машини и допълващо оборудване за пластмасовата индустрия.

Responsibilities

• Извършва инсталиране и пускане в експлоатация на лабораторна апаратура и производствено оборудване при клиенти в България и съседни страни;
• Извършва инсталация, конфигуриране и администриране на софтуер за управление на доставеното оборудване;
• Провежда обучения на клиентите на фирмата за работа с инсталираната техника;
• Извършва гаранционна и следгаранционна сервизна поддръжка – профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, установяване на причините за възникването им;
• Изготвя гаранционни карти и протоколи за извършените сервизни дейности;
• Ползва сервизни инструкции и ръководства. Поддържа редовна комуникация с производителите на доставяните машини на английски език;
• Извършва консултации на клиентите за избор на подходящо техническо решение;
• Изготвя технически спецификации, оферти за инсталиране, поддръжка или ремонт;
• Поддържа информация за складовите наличности на резервни части и консумативи;
• Участва в продуктови и сервизни обучения, организирани от фирмите-производители на техническото оборудване.

Requirements and necessary skills

• Отлично владеене на английски език писмено и говоримо – задължително условие;
• Инженерно образование - завършена бакалавърска или магистърска степен;
• Умение за работа с техническа документация;
• Много добра работа с компютърна техника, софтуер, периферни устройства и познания в LAN мрежи; инсталиране и конфигуриране на драйвери и софтуер. владеене на Office пакет;
• Сръчност, прецизност и наблюдателност;
• Комуникативен и организиран човек, с умение за самостоятелна работа и работа в екип;
• Готовност за интензивни обучения и сертификации;
• Професионален опит в инсталацията и поддръжката на машини, съоръжения и приложен софтуер за управлението им;
• Шофьорска книжка, активен шофьор с възможност и желание за интензивни пътувания в страната и чужбина.

We offer

• Трудов договор на пълно работно време;
• Възнаграждение – 1000 -1600 лв. нето.
• Възможност за професионално развитие в утвърдена и стабилна компания;
• Участие в специализирани обучения в България и чужбина;
• Работно облекло, служебен автомобил, телефон и лаптоп.
VCD