АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА КАДРИ ХЕРМЕС 2018 ЕООД
Счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Счетоводител

София длъжност на пълно работно време

За нас

За наш клиент търсим счетоводител.

Отговорности

• Осчетоводяване на първични счетоводни документи - разходни фактури;
• Изготвя първични счетоводни документи и обслужва каса;
• Издава фактури към клиенти;
• Извършва плащания чрез онлайн банкиране;
• Съставя платежни нареждания;
• Администрира лични досиета на служители постъпващи и напускащи работа;
• Комуникира с контрагенти на дружеството;
• Попълва екселски таблици за целите на вътрешните отчети ;

Изисквания и необходими умения

• Образование – висше икономическо или студент последна година;
• Компютърна грамотност: владеене на Microsoft Office и счетоводен програмен продукт;

Ние Ви предлагаме

• Трудов договор със срок на изпитание 6 месеца;
• Местонахождение на работното място – София.

Ако считате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, изпратете своя автобиография на български език със снимка. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за интервю. Данните, които ни предоставяте, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Агенция за подбор на кадри “Хермес 2018” притежава удостоверение № 2514 / 19.04.2018 г., издадено от Министерство на труда и социалната политика, за извършване на посредническа дейност при наемане на работа за територията на РБългария.

Информация за контакт

Телефон: 0885755867

VCD