Програмист с опит в Arduino & UX
София
длъжност на пълно работно време

Програмист с опит в Arduino & UX

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Тъсим човек, който да обработва заданията в сферата на Arduino & UX самостоятелно.
За целта е нужно да имате опит поне 5 години.
Молим, кандидати без опит да не кандидатстват по обявата. Благодарим ви.

Изисквания и необходими умения

опит в Arduino & UX

Ние Ви предлагаме

Възможност за работа дистанционно с не фиксирано работно време.
Възнаграждения според опита и възможноста да обработва задания самостоятелно.

Информация за контакт

Телефон: 0888150565

VCD