EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електромонтьор
Чепеларе
full-time

Електромонтьор

Чепеларе full-time

About us

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снаб-дяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топло-енергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за кли-ента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Responsibilities

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електро-съоръжения и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измерва-телни средства
• Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специ-ализиран софтуер
• Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти
• Отстраняване на аварии през и извън работно време

Requirements and necessary skills

• Средно електротехническо образование (висше елек-тротехническо образование е предимство)
• Опит в сходни дейности е предимство
• Добри електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникатив-ност, устойчивост на стрес
• Шофьорска книжка, кат. B - активен шофьор

We offer

• Възможност за професионална реализация в стабилна компания
• Утвърдени правила на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

VCD