EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електромонтьор
Поморие
длъжност на пълно работно време

Електромонтьор

Поморие длъжност на пълно работно време

За нас

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снаб-дяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топло-енергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за кли-ента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Отговорности

• Изграждане, експлоатация и поддръжка на електро-съоръжения и средства за измерване
• Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измерва-телни средства
• Въвеждане на данни за електромери и клиенти в специ-ализиран софтуер
• Прекъсване и възстановяване на захранването на обекти
• Отстраняване на аварии през и извън работно време

Изисквания и необходими умения

• Средно електротехническо образование (висше елек-тротехническо образование е предимство)
• Опит в сходни дейности е предимство
• Добри електротехнически познания
• Компютърни умения - MS Office
• Умения за работа в екип, отговорност, комуникатив-ност, устойчивост на стрес
• Шофьорска книжка, кат. B - активен шофьор

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация в стабилна компания
• Утвърдени правила на работа
• Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок за кандидатстване: 24.10.2021 г.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по сми-съла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Дек-ларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD