Хотелско Мениджърска Компания ЕООД
Мениджър продажби
кк Златни пясъци
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Мениджър продажби

кк Златни пясъци full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Мениджър продажби Търсите ли динамична среда за работа, в която да докажете своите умения, знания и потенциал?
Желаете ли да сте част от известното семейството на Грифид Хотели и да дадете своя принос, за да организираме една незабравима почивка за нашите гости?

Заповядайте, за нас е удоволствие!

Грифид Хотели е престижна българска хотелска верига, носител на множество национални и международни отличия за качество и обслужване. Грифид Хотели е собственик и менажира шест 4-звездни хотели и един 3-звезден в кк Златни пясъци: Арабела, Болеро, Вистамар, Метропол, Енканто, Мареа и Фореста.
Всички хотели работят по схемата Ultra All inclusive, два от тях са само за възрастни 16+.

Ние търсим да назначим МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ.

Responsibilities

- Организира продажбите на хотелите от веригата на международния и български пазар, идентифицира пазарани възможности за развитие и позициониране на продукта;
- Развива краткосрочни и дългосрочни маркетингови стратегии на хотелската верига;
- Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните туристически услуги;
- Изготвя анализи за ценовото и продуктово позициониране на хотелите спрямо конкурентите в страната и чужбина по различни пазари и партньори;
- Участва в подготовката на търговско-икономическата политика на дружеството и неговото позициониране на пазара;
- Участва в процеса на външнотърговски преговори с партньори по различни пазари;
- Участва в изготвянето на проекти на каталози и други рекламни материали;
- Следи за качествената и професонална презентация на хотелската верига в онлайн и печатни материали на различните пазари;
- Организира и води опознавателните обиколки на настоящи и бъдещи партньори в Грифид хотели;
- Изготвя специални оферти с цел стимулиране на различните пазари и оптимизиране на заетостта в хотелите;
- Съвместно с маркетинг и PR отдела на компанията организира презентации и подготвя участието на Грифид Хотели на туристически борси и изложения;
- Присъства и представя продукта на хотелската верига като се стреми да наложи разпознаването на марката сред настоящи и потенциални клиенти;
- Извършва маркетингови проучвания на пазарите,подготвя и предоставя периодично информация за състоянието им и тенденции за развитието им;
- Анализира потребностите на пазара от предлаганите туристически услуги;
- Представя на ръководството на дружеството пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика при разработването на рекламни кампании;
- Изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи в областта на маркетинга;
- Отговаря за точността и верността на съставяните от документи, анализи, прогнози;
- Отговаря за качеството и сроковете на изпълнение на възложената му работа.

Requirements and necessary skills

- Образование: Висше образование в областта на продажби и маркетинг;
- Матаматически и аналитични умения, познания на теорията и водещата практика в областта на маркетинга и рекламата са предимство;
- Опит: Минимум 3-годишен предишен опит на подобна ръководна позиция в хотелски комплекс, хотелска верига, туристическа агенция или туроператорска фирма;
- Технически умения: Отлични компютърни умения с Office пакет, хотелска програма Clock Evolution, платформа BISTRO и др.;
- Умение за вземане на решение: Умението да се преценява реалната систуация и да се предложи и вземе правилното решение, като и приоритизиране на задачите, е от ключова роля за успешния Ръководител продажби. Бързи и адекватни реакции при изпълнение на служебните дейности
- Лидерски и организационни умения: Умения да определя, разпределя и контролира наверменното изпълнение на поставените задачи в екипа на отдел Продажби Грифид хотели. Умение за работа с клиенти и за екипна работа.
- Езикови умения: Отлично ниво на владеене на английски и немски език, писмено и говоримо.
- Работа в динамична среда: Адаптивност и умение за работа в среда на абсолютна динамика са приоритет.
- Дисциплина: Висока лична дисциплина и отговорност в работата.
- Коректност: Коректност в работата и в отношенията с клиентите, бизнес партньори и колеги. Конфиденциалност към работодателя.
- Инициатиност: Творчески подход в работата и желание за нововъведения; стремеж за изучаване и прилагане на новостите и за повишаване на образованието и професионалната квалификация.

We offer

- Целогодишна ангажираност;
- Атрактивно възнаграждение;
- Служебен автомобил;
- Службен телефон;
- Работа в млад и динамичен екип, в престижни хотели с най-висока оценка за задоволство на гостите;
- Възможности за развитие и израстване в рамките на компанията;

Contact Information

Phone: 0885750032

VCD