Хардуер инженер
кв. Горубляне
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Хардуер инженер

кв. Горубляне full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

ФАЦИТ ООД, гр. София е компания с многогодишен опит в областта на проектиране и тестване на клиентски интегрални схеми и електронни модули.
Отделът „Приложна лаборатория“ се занимава с аналогова и цифрова схемотехника: извършва проектиране на печатни платки, програмно осигуряване (firmware) за системи с микроконтролери, тестови платки за оценка и изпитване на проектираните от фирмата интегрални схеми, проектира и настройва тестови системи за производството на електронни модули.
С дейността на фирмата може да се запознаете по-подробно на страницата на сайта ни.

Responsibilities

- проектиране на аналогови и цифрови електронни модули;
- програмиране на микроконтролери;
- програмиране на логически матрици (FPGA);
- сглобяване и тестване на прототипи.

Requirements and necessary skills

- за работа с CAD програма за проектиране на PCB;
- за програмиране на ASSEMBLER;
- за програмиране под C/C++;
- за програмиране на FPGA;
- за използване на микроконтролери и разработката на firmware за тях;
- в областта на аналоговата схемотехника.

We offer

- здравословна работна среда в колектив от опитни специалисти;
- усвояване на CAD програма ALTIUM за проектиране на PCB;
- възможност за работа с програмното осигуряване (LabVIEW) и специализираните модули на фирмата National Instruments за изграждане лабораторни измервателни постановки и системи за изпитване на интегрални схеми и електронни модули.

Contact Information

Phone: +359878707544

VCD