Бианчи Трейдинг ЕООД
Общ работник
София
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Общ работник

София full-time Between 500 and 1000 bgn

Responsibilities

Извършване на рутинни дейности ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми със значително физическо усилие.
Да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина, да идва редовно на работа, да не употребява алкохол по време на работа, да уплътнява работното си време.

Requirements and necessary skills

Не се изискват специални умения.

Contact Information

Phone: 0878667549

VCD