Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) / National Center of Public Health and Analyses (NCPHA)
„Експерт“ в отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“
София
длъжност на пълно работно време

„Експерт“ в отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“

София длъжност на пълно работно време

За нас

Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи лекар, биолог, молекулярен биолог или биохимик за две позиции на длъжност „експерт“ за нуждите на отдел „Токсикология“ при дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ на пълен работен ден.

Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; бакалавърска и магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията;
- английски език – добро владеене.

Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.

Персонални качества: отговорност, организираност, креативност, точно и срочно изпълнение на поставените задачи, дисциплинираност, комуникативност.

НЦОЗА предлага:
- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Необходими документи за интервю:
- заявление до Директора на НЦОЗА с мотивация;
- автобиография (CV) по европейски образец;
- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“;
- копие от официален документ, удостоверяващ владеенето на английски език (ако притежават такъв);
- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

Подаване на документи:
НЦОЗА, бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ №15, ет.4, стая № 16 – Деловодство;
Приемно време: от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 от понеделник до петък;
Тел. за връзка: 02/8056 310

Срок за подаване на документите: 30.11.2021 г.

Отговорности

екпертни дейности

Изисквания и необходими умения

Изисквания към длъжността:
- магистърска степен по медицина; бакалавърска и магистърска степен в областта на биологията, молекулярната биология, биохимията;
- английски език – добро владеене.

Умения:
- способност за работа с данни на английски език;
- способност за бързо навлизане в работен ритъм;
- добра компютърна грамотност;
- умения за работа в екип.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за следдипломно обучение;
- Възможност за разработване на докторантура.

Информация за контакт

Телефон: 02 8056 444

VCD