Тимбарк България ЕООД
50 - 300 служителя Apply See employer
Инженер автоматизация на производството
Pazardzhik, Plovdiv, Other Bulgarian
full-time

Инженер автоматизация на производството

Pazardzhik, Plovdiv, Other Bulgarian full-time

About us

“Тимбарк България” ЕООД е част от Маспекс Вадовице Груп (Maspex Wadowice Group), Полша - лидер в Централна и Източна Европа в сегмента на хранителни продукти и напитки, оперираща в Полша, Чехия, България, Румъния, Словакия, Унгария и др.

Във връзка с разширяване на производството на минерална натурална вода Велинград, компанията търси мотивирани кандидати за фабриката си в гр. Велинград за позицията:

Инженер автоматизация на производството

Responsibilities

• Отговаря за изправната работа и своевременните ремонти на електрообзавеждането на машините;
• Носи отговорност за качеството на извършваната под негово ръководство профилактика и ремонтна дейност и поддръжка;
• Отговаря за спазването на нормативните изисквания и вътрешните правилници и правила за безопасна работа и противопожарна охрана;
• Носи отговорност за незабавното спиране от експлоатация на машините, създаващи опасности за живота и здравето на работниците и служителите или нарушаващи екологичните и ергономичните изисквания и норми.

Задължения:

• Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на електрообзавеждането на машините, в това число за своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях;
• Разработва и организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на електрообзавеждането на машините в цеха;
• Прави заявки за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти;
• Организира плановите, профилактичните и аварийните ремонти на електрообзавеждането на машините в предприятието;
• Участва в приемането на извършени от външни изпълнители ремонти;
• Установява причините за настъпили повреди и аварии на електрообзавеждането на машините и за последиците от тях;
• Провежда начални и периодични инструктажи по техниката на безопасност на труда и пожарна безопасност.

Requirements and necessary skills

• Да притежава образование: Висше техническо, образователна степен инженер с подходяща за спецификата на производството специалност;
• Да има професионален опит: най-малко 3 г. на подобна позиция;
• Да ползва английски език;
• Да има умения за работа с компютър - Microsoft Office;
• Да познава програмните възможности на машините с програмно управление.

We offer

• Стабилна и сигурна работа;
• Възможност за развитие в международна компания, лидер на Европейския пазар в своя сегмент;
• Професионално отношение;
• Позитивен и подкрепящ екип;
• Работа с модерно оборудване и съоръжения;
• Добър социален пакет и мотивиращо възнаграждение.


Ако проявявате интерес към обявената позиция и отговаряте на гореизброените изисквания, моля изпратете своя автобиография.

Очакваме кандидатурата ви!
Предоставените от вас лични данни са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
VCD