ЛОДИС ИНВЕСТ ЕООД
Мениджър производство в Lacrima
Пазрджик
full-time

Мениджър производство в Lacrima

Пазрджик full-time

About us

Основана през 1959 г., Lacrima е едно от най-старите млекопреработвателни предприятия в България с над половинвековен опит. Продуктите се радват на завиден успех и в чужбина.
Lacrima дава гаранция за най-високо качество въз основа на:
Преработка само на първа категория мляко
Стриктен вътрешен и външен лабораторен контрол на суровините
Безкомпромисен производствен процес - използват се само мляко, закваска, сол и вода
Традиционни рецепти, пазени в тайна от най-добрите български майстори и технолози
Зреене - минимум 45-60 дни
IFS, ISO, HACCP и Halal сертификати
Износ и дистрибуция във всички големи вериги

Responsibilities

Основни отговорности:
• Организира, ръководи и контролира работата на екипа в производствения отдел;
• Управлява въвеждането на нови продукти, технологии и материали в сферата от процеси, които управлява;
• Контролира техническата и оперативна подготовка на работата и осигуряването на техническата и технологична документация, инструменти, приспособления, материали, работно облекло и лични предпазни средства;
• Организира и управлява работата по процеса за непрекъснато подобрение, както и на начините за подобрение (т.нар. „Improvement paths “);
• Отговаря за изпълнението на производствения план по отношение на количество, качество и срокове;
• Взема решения по текущи въпроси, свързани с производството, и следва тяхното изпълнение;
• Координира с отдел "Планиране" производствените количества и информира незабавано в случай на настъпили изменения;
• Анализира и разрешава проблеми, свързани с качеството;
• Информира и комуникира проблеми, свързани с материалите, съвместно с Мениджър "Качество" и Мениджър "Снабдяване и логистика";
• Контролира спазването на производствената и технологична дисциплина, правилата за безопасност и хигиена на труда в производствените цехове, които ръководи;
• Управлява работния капацитет на хора и оборудване на дневна/седмична база и поддържа подходящ баланс между производствен обем и необходим брой служители;
• Подсигурява обучението на новите служители, също така прави предложения за повишаване на квалификацията на персонала;
• Подсигурява наличието на работни инструкции за всяко работно място и изисква спазването им, за да гарантира производствените процеси;
• Следва и изисква спазването на лийн принципите в обособеното звено, за което отговаря.
• Познава принципите на масовото производство. Оценява рисковете и предприема адекватни мерки, за да минимизира риска от масова грешка в повереното му производство;
• Води и организира редовното провеждане на периодичен инструктаж;
• Отговаря за своевременното представяне в отдел „Човешки ресурси” на документацията, свързана с персонала, за който отговаря;

Requirements and necessary skills

Изисквания:
• Образование: Висше образование – технологична специалност мляко и млечни продукти;
• Отлична компютърна грамотност; работа с MS Office;
• Много добър английски език – писмено и говоримо;
• Професионален опит: Минимум 5 годишен опит в производствена среда.
• Умения за взимане на решения, инициативност, организаторски способности;
• Аналитични и много добри комуникативни умения;
• Умения за управление на хора, ръководене на екипи и мотивиране на служители;
• Умения за планиране и организиране на процеси;
• Желание за учене и развитие;
• Добри умения за решаване на проблеми и способност за поемане на отговорност;
• Активност за работа и стремеж към повишаване на компетенциите;
• Вижда възможностите в работата, приема промяната позитивно и окуражава екипа си да направи следващата крачка и преодолее трудностите.

We offer

• Възможност за придобиване на ценен практически опит, знания и умения;
• Възможност за професионално развитите;
• Коректност, сигурност и стабилност в трудово-правните отношения;
• Пакет от социални придобивки.

Contact Information

Phone: 0876087807

VCD