Данлекс ЕООД
Сервизен инженер / Service Desk Инженер
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Сервизен инженер / Service Desk Инженер

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Данлекс е изключителен представител от 1998 година на международните концерни и технологични лидери Smiths Detection, Vanderlande Industries, Ceia, CASRA.

Нашата дейност е продажби и сервиз на:
• системи на инспекция и детекция за летища, митници, пристанища, правителствени сгради и обекти на критичната инфраструктура
• багажни транспортни системи за пътнически терминали на летища

Оперираме на пазарите – България, Македония, Косово и Австрия.

Нашият пазарен дял в България е над 95%, а в другите имаме значително присъствие.

Нашите клиенти са: Народно събрание, Президентство, НСО, Министерски съвет, Международни граждански летища, Митнически администрации, Посолства, Авиокомпании, Карго компании, АЕЦ Козлодуй и други държавни и правителствени администрации на територията на посочените пазари.

Желаем да присъединим към нашия екип в София отговорна, мотивирана и целенасочена личност на позиция СЕРВИЗЕН ИНЖЕНЕР / SERVICE DESK ИНЖЕНЕР.

Responsibilities

Основни отговорности на длъжността (след въвеждащо обучение):
• Инсталация, въвеждане в експлоатация, сервизна и техническа дейност на: системи на инспекция и детекция за летища, митници, пристанища, правителствени сгради и обекти на критичната инфраструктура; багажни транспортни системи за пътнически терминали на летища
• Приемане, реакция и категоризиране на събития (автоматично генерирани от дадена система или заявки от клиенти)
• Извършване на първоначален анализ и диагностика, използвайки съответните инструменти, системи и процедури
• Дистанционно разрешаване на инциденти, когато е възможно

Допълнителни отговорности на длъжността след въвеждащо обучение:
• Работа с/изготвяне на техническа документация –спецификации, оферти, задания, доклади, преводи на английски и български език
• Технически консултации на клиенти и колеги
• Технически обучения на клиенти за работа с оборудване;
• Кореспонденция и комуникация с производители, доставчици и клиенти;

Requirements and necessary skills

• Висше инженерно образование – специалност Електроника, Мехатроника с интереси и познания в областта на информационните технологии ;
• Опит в сервизиране на специализирано оборудване изграждане - минимум 2 години
• Високо ниво на владеене на офис програми и приложения за бизнеса
• Английски език – мин. ниво В2 съгласно общоевропейската езикова рамка
• Много добри комуникационни и организационни умения
• Работа в екип
• Работа с български и чуждестранни партньори
• Администриране на дейности и документи
• Готовност и умение за придобиване и прилагане на нови знания и усъвършенстване на вече придобити
• Готовност за пътуване във връзка с чести командировки
• Свидетелство за управление на МПС

We offer

• Трудов договор, в пълно съответствие с действащото трудово законодателство;
• Отлична работна атмосфера и условия на труд;
• Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие;
• Въвеждащо и последващо обучение;
• Обективна оценка за приноса на всеки;
• Справедливо възнаграждение според приноса;

Contact Information

Phone: +359885603816

VCD