Парафлоу Комуникейшънс ООД
Специалист мрежи и комуникации
Sofia
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Специалист мрежи и комуникации

Sofia full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Парафлоу е водеща българска ИT компания с над двадесетгодишна история. Фирмата е сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Парафлоу реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, мобилните продажби, облачните технологии и информационната сигурност. Покрива пазарни сегменти като финанси, индустрия, търговия, образование, здравеопазване, публична администрация, публични услуги, телекомуникации, енергетика.

Responsibilities

• Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на комуникационно оборудване
• Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на мрежови софтуер
• Администриране на комуникационно оборудване
• Активиране на услуги за клиенти по предварително зададени спецификации
• Наблюдение, поддръжка и диагностика на мрежови решения при клиенти на фирмата
• Решаване на заявки, свързани със информационни и комуникационни системите при клиента, в рамките на договорените срокове и клиентските услуги
• Документиране на извършените дейности

Requirements and necessary skills

• Висше образование в областта на информационните технологии (компютърни системи, комуникации, информатика, математика)
• Познания в областта на комуникационните технологии (LAN/WAN/Wireless/ TCP/IP, L2, L3)
• Задълбочени познания в областта на мрежовите комуникации – TCP/IP протоколен стек, Layer 2 технологии, маршрутизиращи протоколи, VoIP, мрежова сигурност, както и за използване на специализирани приложения
• Много добро владеене на български език (писмено и говоримо)
• Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
• Много добра компютърна грамотност – Microsoft Office – Excel, Word, Outlook, Visio
• Свидетелство за управление на МПС
• Добри комуникативни умения и умения за работа в екип
• Аналитични умения за идентифициране, анализиране и бързо разрешаване на проблеми
• Умения за паралелно изпълнение на няколко задачи и приоритизирането им
• Стриктност и прецизност при изпълнението на поставените задачи и цели
• Желание за самоусъвършенстване и обучение

We offer

• Динамика и предизвикателства, съчетани с отлични условия на труд и конкурентно възнаграждение
• Постоянен трудов договор
• Карта за спорт
• Възможности за професионално развитие и повишаване на квалификацията

Contact Information

Phone: 960 42 00

VCD