ЕН ЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД
Техник на климатична техника
Varna
full-time

Техник на климатична техника

Varna full-time

About us

"Ен Ер Консултинг" ЕООД е нова бързоразвиваща се компания, която предлага възможност на всички свои служители да получат професионално развитие и корекни работни отношения в среда от професионалисти. Компанията е специализирана в ремонта и поддръжката на превозни средства, както и в други специфични дейности и услуги.
Наши клиенти са големи международни компании и участваме във все повече различни проекти. Развиваме се динамично и разширяваме своята дейност, като за целта търсим да назначим бъдещия си колега на длъжност:

ТЕХНИК на КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

Responsibilities

Вашите отговорности:

• Изпълняване на ремонтните дейности на климатичната техника- диагностика и отстраняване на повреди, съгласно изискванията на компанията;
• Издаване на заявки за доставка на необходимите резервни части и инструменти
касаещи контролно-измервателната техника;
• Текуща поддръжка и профилактика на климатичните системи и инсталации;
• Организираност, прецизност и бързина в работния процес.

Requirements and necessary skills

•Средно или висше образование по специалност: Отоплителна, вентилационна и климатична техника, електроника и енергетика;
•Наличие на сертификат подходящ за длъжността;
•Практически и теоретични познания, опит – минимум 1 година;
•Проактивност и ангажираност в работния процес, умения за работа в екип;
•Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби.

We offer

•Коректни трудови взаимоотношения- трудов договор и пълни осигуровки;
•Обучения според стандартите на компанията и вътрешната ѝ политика;
•Мотивиращо възнаграждение;
•Премии за Великден и Коледа;
•Субсидиран обяд.


Очакваме Автобиография и актуална снимка при проявен от Ваша страна интерес
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
VCD