ЕН ЕР КОНСУЛТИНГ ЕООД
Шлосер – монтьор
Sofia
full-time

Шлосер – монтьор

Sofia full-time

About us

"Ен Ер Консултинг" ЕООД е нова бързоразвиваща се компания, която предлага възможност на всички свои служители да получат професионално развитие и корекни работни отношения в среда от професионалисти. Компанията е специализирана в ремонта и поддръжката на превозни средства, както и в други специфични дейности и услуги.
Наши клиенти са големи международни компании и участваме във все повече различни проекти. Развиваме се динамично и разширяваме своята дейност, като за целта търсим да назначим бъдещия си колега на длъжност:

ШЛОСЕР – МОНТЬОР

Responsibilities

Вашите отговорности:

• Изпълняване на шлосерски операции и извършване на монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения;
• Технически прочит на документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие и спецификацията на детайлите;
• Прецизна работа с подходящите за изпълнение на трудовата задача шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти и уреди;
• Развиване и завиване на винтови съединения, извършване на монтаж и демонтаж на машини, линии и съоръжения в производствените участъци;
• Сглобяване и разглобяване на различни съединения;
• Точност при измерване с линеен или ъглов нониус, микрометрични, лостово-механични и др.

Requirements and necessary skills

•Средно или висше техническо образование по специалност: Отоплителна, вентилационна и климатична техника, електроника и енергетика;
•Наличие на сертификат подходящ за длъжността;
•Практически и теоретични познания, опит – минимум 1 година;
•Проактивност и ангажираност в работния процес, умения за работа в екип;
•Познаване на изискванията за безопасност при работа с електрически уредби.

We offer

Нашето предложение:

•Коректни трудови взаимоотношения- трудов договор и пълни осигуровки;
•Обучения според стандартите на компанията и вътрешната ѝ политика;
•Мотивиращо възнаграждение;
•Премии за Великден и Коледа;
•Субсидиран обяд.

VCD