Магистър-фармацевт
Vratsa
full-time

Магистър-фармацевт

Vratsa full-time

Job Description

За верига аптеки в гр. Враца търсим Магистър-фарамацевт, който да се присъедини към техния екип.


Отговорности:

- Да познава добре номенклатурата от налични лекарствени средства - синоними, странични действия и фармакологични свойства.
- Да следи за здравноосигурителния статус на клиентите в аптеката представящи рецептурна книжка.
- Да работи с рецепти по НЗОК.
- Да оформя рецептурни книжки и да обработва документацията подавана на хартиен и магнитен носител в НЗОК.
- Да следи за промяна в списъка на безплатните (частично платените) лекарства отпуснати от НЗОК.
- Да контролира помощник-фармацевта при отпускане на лекарства.
- Да познава и спазва нормативните документи, правилници, указания и разпоредби на МЗ, и местните здравни органи, регламентиращи работата в аптеката.
- Да наблюдава наличността на лекарствени средства и информира при изчерпване на определен вид, да записва задължително всички откази в дневник. Да следи сроковете на годност.
- Да поддържа добра хигиена на работното място, да спазва всички изисквания за подреждане, зареждане и съхраняване на лекарствени средства, билки, санитаро-хигиенни материали във всички помещения на аптеката.
- Дежурства по график за работа на официални празници и почивни дни.


Изисквания:

- Висше фармацевтично образование, квалификационна степен: Магистър.
- Предишен опит на сходна или същата позиция.
- Мотивация за работа и професионално развитие.


Компанията предлага:

- Конкурентно заплащане за позицията.
- Допълнителна бонус схема за тримесечие за постигнати резултати.
- Допълнително животозастраховане.
- Личен електронен подпис, за да работи със специализирания софтуер на аптеките.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

JobTiger Banner