Инженер електрически машини и апарати
Svishtov
full-time

Инженер електрически машини и апарати

Svishtov full-time

Job Description

Осигурява функционирането и контролира техническото състояние на енергетичното оборудване и електрическите инсталации във фирмата.

Contact Information

Phone: 063160165

VCD