Заедно в час
Заедно в час търси специалист “Технологии и операции”
София
full-time
Between 2000 and 3000 bgn

Заедно в час търси специалист “Технологии и операции”

София full-time Between 2000 and 3000 bgn

About us

Успешният кандидат трябва да вярва силно в споделената ни визия, че всяко дете в България трябва да има достъп до качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал. Идеалният човек за позицията може да комуникира с различни екипи и да преведе техните процеси на технологичен език. Трябва да е готов да се учи бързо и да се адаптира към променящите се технологии и изисквания.

Responsibilities

Администрира и развива информационната система (Salesforce) в организацията;
Подпомага различните екипи в организацията, като събира изисквания, обобщава ги и ги интегрира като технологични решения и процеси;
Автоматизира и подобрява процеси;
Следи за новостите в технологичния сектор;
Обработва данни в ексел;
Събира, обобщава и визуализира данни под формата на репорти и дашборди;
Обучава колегите в организацията, как да работят с технологичните системи;
Работи за реализиране на дългосрочната технологична визия на организацията (проучване и интегриране на нови инструменти и решения).

Requirements and necessary skills

умее да обобщава информация и да я представя в обобщен и структуриран вид;
е способен да разрешава проблеми и да постига резултати, намирайки нови и креативни решения;
се чувства комфортно да комуникира с хора от различни екипи и нива в организацията;
е организиран и умее да управлява времето си;
вижда как различни процеси могат да се оптимизират и подобрят;
владее отлично Excel;
опит при работа със CRM/ERP системи е предимство (опит със Salesforce);
има опит с инструменти за обработка и визуализация на данни (Power BI, Tablaue и др.);
владее отлично английски език.

We offer

Конкурентно възнаграждение за сектора;
Допълнително здравно осигуряване;
Ваучери за храна;
Възможност за salesforce сертификация
Възможност за ползване на карта за спорт;
Заетост на пълно работно време;
Индивидуален план за професионално развитие и допълнителни обучения;
Възможност за дистанционна работа извън офиса;
Възможност за принос към мисията на “Заедно в час” и работа в екип от високо мотивирани професионалисти в сферата на образованието;
Офис на комуникативна локация в София(Орлов мост).

Contact Information

Phone: 0893322350

VCD