Мозайка
under 5 служителя Apply See employer
Бизнес консултант анализатор
София
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Бизнес консултант анализатор

София full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Мозайка, Лаборатория за хуманизиращи технологии, е МСП и научно-изследователски център, който предоставя научно-изследователски изследвания в областта на наукатана данните обработката на неструктурирани данни, естествени интерфейси (общуване между компютри и хора), управление на знанията и позноние за хората. В Мозайка ние целим да обединим науката на данните с естествените интерфейси, за да предоставим решения, подходящи за човешкото поведение, нагласи и разбирания, известни също като когнитивни системи. Компанията се специализира в изграждането на информационни инфраструктури, които се използват в многобройни приложения като данни като услуга, например доставяне на бизнес информация, управление на човешките ресурси, културно наследство, наблюдение на земята, управление на водни ресурси.

Responsibilities

- Събира, анализира, обобщава информация за индустирални сектори и отделни фирми;
- Редактира доклади;
- Поддържа и обогатява продуктите на Мозайка в частност ИндустриИнформ;
- Прави предложения пред изпълнителния директор за подобрения в услугите и продуктите;
- Извършва езикови анализи и преводи във връзка с дейността на Мозайка и нейните продукти;
- Подготвя презентации, участва в коференции;
- Изпълнява и други задължения, възложени отизпълнителния директор, свързани с работата му.

Requirements and necessary skills

- магистратура в специалност, свързана с бизнес, икономика или хуманитарни науки;
- работно владеене на английски език и друг западен език;
- креативно мислене, самостоятелност и организираност;
- аналитично мислене, внимание към детайла
- опит в бизнес комуникация;
- опит в създаване, редактиране на документи и превод;
- отлична компютърна грамотност;
- умение за работа в екип;
- прецизност.

We offer

- интересни предизвикателства;
- гъвкаво работно време;
- възможности за професионално израстване;
- работа от вкъщи;
- автономия;
- свобода за креативност.

Contact Information

Phone: 0885796530

JobTiger Banner