Специалист експедитор по доставка морски транспорт
Варна
стаж на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Специалист експедитор по доставка морски транспорт

Варна стаж на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Международна транспортна и логистична компания TEMPERI LOGISTICS LTD

Отговорности

- Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
- Опит в морската спедицията минимум 1 година;
- Познаване на спецификите на пазара;
- Отлична компютърна грамотност – MS Office;
- Отлични комуникативни умения и способност за работа в динамична среда;

Изисквания и необходими умения

- Комуникация с клиенти, превозвачи, корабни линии и корабни агенти в и извън страната;
- Планиране и организация на оптимални решения за транспорт в съответствие с изискванията на клиентите;
- Договаряне на условия за транспорт с доставчиците на транспортни услуги с максимална рентабилност;
- Резервации, изготвяне и проверка на транспортни и съпътстващи документи, проследяване до крайна точка на разтоварване;
- Разрешаване на проблеми възникващи преди, по време или след завършването на транспорта.
- Възможна е отдалечена работа.
Изпратете SV и информация за контакт на hr.temperilogistics@gmail.com

Информация за контакт

Телефон: 0878877365

VCD