Младши Проектов Инженер/HR Jumior Project Engineer
София
full-time
Between 1000 and 1500 bgn

Младши Проектов Инженер/HR Jumior Project Engineer

София full-time Between 1000 and 1500 bgn

About us

Амбициозна компания с визия за бъдещето.

Responsibilities

Основни изисквания към позицията:
1. Анализ на всички данни от оперативната дейност на фирмата, изготвяне на документация и предложения за подобряване на работата;
2. Ръководство на СМР за строителни/разрушителни обекти на фирмата в страната или чужбина (при нужда);
3. Регистриране на ежедневното състояние на извършените СМР, с водене на детайлна отчетност на същите вкл. снимков материал и изготвяне на доклади;
4. Непрестанна координация с експертния персонал и ръководителя на проекта;
5. Непрестанно информиране за хода на СМР, чрез кореспонденция, поне по мейл и/или телефон.

Requirements and necessary skills

1. Висше образование в сферата на строителството - направления Строителство на Сгради и Съоръжения (задължително) + Управление на проекти (предимство);
2. Опит при изготвянето, обработката и подаването на документация, включително към държавни и общински институции и органи (предимство);
3. Опит при изграждането и изпълнението на строителни обекти (предимство);
4. Опит при регистриране и отчитане на СМР, включително остойностяване и производствено технически проверки (предимство);
5. Компютърна грамотност MS Word, MS Excel, Autodesk Autocad (задължителни), MS Project, REVIT, ROBOT, други (предимство);
6. Владеене на Английски език (задължително), други езици (предимство);
7. Шофьорска книжка и талон (задължителни).

We offer

- Трудов Договор, Ясна Бонусна Система, заплащане 1300-1800лв;
- Гъвкаво работно време при максимум 40 работни часа на седмица, но на разположение за координация по телефон от 08:00 до 20:00 всеки работен ден;
- Интензивна работа, вероятно чести пътувания;
- Позитивна атмосфера и добронамереност ориентирани към резултати;

Contact Information

Phone: +359889230996

VCD