Експерт дигитални комуникации
София
длъжност на непълно работно време

Експерт дигитални комуникации

София длъжност на непълно работно време

За нас

Фондация „Софийска платформа“ търси експерт по дигитални комуникации.

Какво търсим?

Познавате отлично дигиталната среда и разнообразните ѝ възможности за комуникация, умеете да адаптирате съдържание и да го разпространявате до точните хора по точните канали? Имате интерес към или пък познания по история на комунистическия режим в България и гражданско образование?

Ако отговорът на тези въпроси е „Да“, значи търсим Вас!

Така си представяме идеалния експерт дигитални комуникации, който да се присъедини към екипа на фондация „Софийска платформа“.

Отговорности

Каква е работата - основни отговорности

Търсим човек с умения в дигиталната сфера, който ще бъде отговорен за координацията, вътрешната и публичната комуникация на работата на фондацията.
• Изготвя комуникационни стратегии за различни дейности/проекти на фондацията;
• Подготвя информация за работата на организацията по отделни проекти и я популяризира в различните целеви аудитории;
• Организира комуникационни събития на темите, по които работи организацията, и медийното им отразяване;
• Събира данни/статистика за постигнатите резултати в сферата на публичността и връзките с целевите аудитории, анализира ги и планира стратегии за тяхното подобряване;
• При нужда участва в срещи с партньори;
• Води подреден архив за дейностите, за които отговаря.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите

• Отлична компютърна грамотност – MSOffice; умения за обработка на изображения; познания и опит в създаването и разпространението на онлайн съдържание;
• Високо ниво на владеене на български и английски език – отлично владеене на граматическите правила;
• Високо ниво на умения за самоорганизация и самостоятелна работа.

Предимства

• Предишен опит в комуникации, връзки с обществеността и дигитални комуникации;
• Познаване на темите, по които фондацията работи – история на близкото минало и гражданско образовани.

Ние Ви предлагаме

Какво предлагаме?

• Възможност за професионално развитие и изграждане на нови познания и умения по теми от сериозен обществен интерес. Работа и обмяна на опит с международни екипи;
• Практически опит в съществени за демократичния живот в страната теми;
• Работа в позитивна и подкрепяща среда;
• Гъвкаво работно време – заетостта на бъдещия ни експерт дигитална комуникация ще ѝ/му отнема не повече от 20 часа седмично. Следователно – предлагаме частична заетост в този размер. В случай че този човек има познания/умения освен в дигиталната комуникация и в ръководене/координиране на проекти, можем да предложим пълно работно време при съвместване на тези две длъжности;
• Гъвкаво работно място – работа от вкъщи е възможна.

Кандидатстване

Ако разпознавате себе си и Вашите умения в тази обява, ще очакваме Вашето CV и мотивационно писмо чрез бутона Кандидатстване до 23:59 ч. на 3 декември 2021 г.

Ще се свържем (в рамките на няколко дни след изтичане на крайния срок за кандидатстване) само с одобрените кандидати, които ще бъдат поканени на кратък разговор/интервю.

Информация за контакт

Телефон: 00359878877739

JobTiger Banner