Райфайзенбанк (България) ЕАД
more than 300 служителя Apply See employer
Младши Оценител обезпечения
Sofia, Work from home
full-time

Младши Оценител обезпечения

Sofia, Work from home full-time

About us

Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена с 3 работодателски награди в престижния конкурс на Career Show Awards 2021:
• Златна награда – Най-добър работодател – Банкиране
• Златна награда – Стратегия за вътрешни комуникации
• Бронзова награда – Стратегия „Здраве и уелнес“

Responsibilities

- Участвате в процеса на приемане на активи като обезпечения по кредити
- Извършвате преглед на пазарни оценки
- Изготвяте становища за активи предложени като обезпечения по кредити
- Провеждате текущ контрол на обезпеченията и идентифицирате потенциалните рискове за банката
- Участвате при годишен преглед на обезпеченията
- Участвате в изготвянето на становище относно инвестиционни кредити и следи реализацията им на място
- Извършвате периодични проверки на приетите като обезпечение активи
- Участвате в процеса на разработване на политики и процедури, свързани с управлението на обезпечения

Requirements and necessary skills

- Висше техническо или икономическо образование (или сте студент последна година в специалност Устройство и управление на земи и имоти)
- Добро познаване на нормативната уредба
- Компютърни умения – MS Office пакет
- Практически опит като оценител - предимство
- Сертификат(и) от КНОБ - предимство (Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи)
- Опит в банковата сфера - предимство
- Добро владеене на английски език - предимство
- Шофьорска книжка и сте активен шофьор

We offer

- Възможност за работа от вкъщи на ротационен принцип, след преминаване на присъствен обучителен период
- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите банки в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
VCD