Райфайзенбанк (България) ЕАД
Финансов анализатор в отдел Управление на риска, Райфайзен Лизинг България ЕООД
София
длъжност на пълно работно време

Финансов анализатор в отдел Управление на риска, Райфайзен Лизинг България ЕООД

София длъжност на пълно работно време

За нас

Райфайзенбанк (България) ЕАД бе отличена с 3 работодателски награди в престижния конкурс на Career Show Awards 2021:
• Златна награда – Най-добър работодател – Банкиране
• Златна награда – Стратегия за вътрешни комуникации
• Бронзова награда – Стратегия „Здраве и уелнес“

Отговорности

- Изготвяте финансов анализ и оценка на финансовото състояние на юридически лица
- Структурирате лизингови сделки
- Изготвяте исторически и прогнозни парични потоци
- Осъществявате редовен мониторинг на финансовата стабилност на лизингополучателите
- Изготвяте и придвижвате справки към местни институции и ръководството
- Класифицирате типовете клиенти посредством използване на стандартизирани рейтинги

Изисквания и необходими умения

- Висше икономическо образование - с предимство ще бъдат кандидатите, завършили специалност Финанси или Счетоводство и контрол
- Минимум 2 години опит в областта на бизнес и финансовите анализи /като одитор, счетоводител, финансов анализатор, кредитен специалист - малки и средни предприятия или корпоративни клиенти в банка или лизингова компания/
- Много добро ниво на владеене на английски език /писмено и говоримо/
- Аналитично мислене и умение да решавате различни казуси
- Способност за ефективна работа в екип

Ние Ви предлагаме

- Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една от водещите лизингови компании в България
- Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността и пазарните нива
- Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
- Динамична и предизвикателна работа
- Модерна офис среда
- Допълнително здравно осигуряване
- Застраховка Живот/ Злополука
- Ваучери за храна
- Спортна карта
- Преференциални условия при ползване на банкови услуги и продукти
VCD