КОРЕКТ-КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Архитект
София
длъжност на пълно работно време

Архитект

София длъжност на пълно работно време

За нас

Търсим за екипа на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД архитект с опит.

В случай, че проявявате интерес към предложението на нашия клиент – не се колебайте да кандидатствате още сега с: Вашите автобиография и портфолио.

Отговорности

КАКВО ЩЕ СЕ ОЧАКВА ОТ ВАС:

Участие в целия процес по изготвянето на инвестиционни проекти (дизайн и строителни документи);
Добри познания в областта на ЗУТ, ЗУЗСО и др. закони и нормативни актове по прилагането им;
Активно участие в ежедневните дейности по проектиране и управление на проекти;
Авторски надзор, проверки на обекти, мониторинг и контрол на качеството;
Планиране, бюджетиране и отчитане;
Отлична комуникация и взаимоотношения с клиентите;
Спазване сроковете за проектиране и други поети ангажименти.

Изисквания и необходими умения

ВАШИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УМЕНИЯ:

Завършено висше образование (Архитектура);
Най-малко 5 години подходящ трудов опит;
Много добро владеене на английски език;
Отлична компютърна грамотност (AutoCAD задължително, Autodesk Revit, PhotoShop, 3Ds max, SketchUp);
Организационни и комуникативни умения;
Умения за съгласуване и координация на проекти с останалите от екипа.

Ние Ви предлагаме

КЛИЕНТЪТ ПРЕДЛАГА:

Високо професионална работна среда;
Адекватно възнаграждение и бонуси при успешно завършени проекти;
Възможност за кариерно развитие в утвърдена българска компания.
На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

„Корект Консулт България“ ЕООД притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа под № 2191, издаден от Министерство на труда и социалната политика.

С настоящото кандидатстване давате съгласието си за обработката на личните Ви данни и предоставяне на възможности за наемане на работа да се извършва от „Корект Консулт България“ ЕООД, в пълно съответствие с ОРЗД и всички други действащи закони за Защита на Личните Данни.

Информация за контакт

Телефон: 8519115

VCD