Human Capital Store
Главен счетоводител
София
full-time

Главен счетоводител

София full-time

About us

Ние от Human Capital Store търсим Главен счетоводител. Нашият клиент е руска компания, занимаваща се с търговия на дребно с битова електроника и домакински електроуреди. Клиентът ни разширява своя бизнес като открива клон в България, и има нужда от правилния екип хора, който да допринесе за постигането на целите на фирмата. Позицията на Главен счетоводител е от ключово значение за компанията, тъй като е първата стъпка за успешен бизнес на българския пазар.

Responsibilities

Задължения и отговорности:

- Разработване на счетоводната политика на фирмата;

- Изготвяне на работен сметкоплан, формуляри на документи, използвани за регистриране на сделки, както и форми на документи за вътрешно счетоводно отчитане;

- Изчисляване на заплатите и всички свързани доходи на служителите /3ма на брой в момента/, данъчно облагане на служителите, изчисляване на отпуск през първите месеци на развитието на компанията. След като екипът се увеличи, ТРЗ частта ще се поеме от друг колега или външна фирма;

- Работа с валутни плащания и договори, изчисляване на курсови разлики;

Requirements and necessary skills

Изисванията към кандидата включват:

- Опит на подобна позиция (поне 3 години);

- Висше икономическо образование;

- Познаване на българското законодателство в областта на счетоводство, финанси, гражданско и данъчно право:

- Много добро владеене на руски език;

- Комуникативна личност;

We offer

Компанията предлага:

- Петдневна работна седмица;

- Работно време от 09:00 ч. до 18:00 ч.;

- Коректни трудови отношения;

- Възможност за работа от вкъщи.

Contact Information

Phone: 02 / 4172723

VCD