EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Електромонтьор - склад
Раковски
full-time

Електромонтьор - склад

Раковски full-time

About us

Групата EVN България е част от международния енергиен концерн EVN AG. Ние снабдяваме с електроенергия над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България и с топлоенергия 35 000 клиенти в Пловдив. Във фокуса на нашата дейност са грижата за клиента и отговорното отношение към природата и нейните ресурси. Ние сме стабилен и отговорен работодател, който подкрепя и развива своите сътрудници. Инвестираме в иновации и търсим най-добрите решения във всеки аспект от нашата работа.

Responsibilities

Изготвя заявки за материали към доставчици и централен склад, следи сроковете на доставки
Приема, счетоводно завежда, подрежда, съхранява и изписва материали
Контролира наличностите в склада, поддържа количествата материали за авариен резерв
Извършва инвентаризация на складовите наличности
Управлява и поддържа клиентските данни в системата за фактуриране
Обработва фактури от контрагенти
Изгражда, експлоатира и поддръжа електросъоръжения и средства за измерване
Монтаж, демонтаж, отчитане и проверка на измервателни средства
Въвежда данни за електромери и клиенти в специализиран софтуер
Прекъсва и възстановява захранването на обекти
Подпомага при проектиране
Отстранява аварии през и извън работно време

Requirements and necessary skills

Средно електротехническо образование (висше електротехническо образование е предимство)
Опит в сходни дейности е предимство
Добри електротехнически познания
Компютърни умения - MS Office
Умения за работа в екип, отговорност, комуникативност, устойчивост на стрес
Шофьорска книжка, кат. В

We offer

Възможност за професионална реализация в стабилна компания
Утвърдени правила на работа
Отлични условия на работа, най-високи стандарти по безопасност и втора категория труд

Срок за кандидатстване: 12.12.2021 г.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо. Моля, използвайте бутона „Кандидатствай“.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по сми-съла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Дек-ларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

JobTiger Banner