EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант, административни услуги на либерализиран пазар
Plovdiv
full-time internship position

Стажант, административни услуги на либерализиран пазар

Plovdiv full-time internship position

About us

Лятната стажантска програма на EVN България е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Responsibilities

- Запознаване с целите и задачите на отдела и екипа;
- Запознаване със структурата на електро-енергийния пазар;
- Запознаване с нормативната уредба свързана с либерализирания пазар;
- Подпомагане на екипа при изпълнение на административните процедури по:

- Контрол/промяна на мощността на клиенти
- Прекъсване и възстановяване на преноса по искане на доставчик
- Администриране на ВЕИ производители на либерализиран и регулиран пазар

Requirements and necessary skills

III или по-горен курс бакалавър или магистър;
Техническо образование е предимство;
Отлично боравене с компютър и “Microsoft Office” пакет;
Английски или немски език е предимство.

We offer

- Възнаграждение, трудов договор и осигуровки;
- Развитие на уменията чрез реални задачи и проекти;
- Индивидуална програма и личен ментор;
- Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от професионалисти;
- Въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа;
- Ползване на платен отпуск, пропорционално на отработеното време.

А когато лятото свърши... може да получите предложение за дългосрочен ангажимент в EVN, за да продължите своето развитие!

Продължителност на стажа: 3 месеца /1 юли - 30 септември 2022/

Срок за кандидатстване: 31.05.2022г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси, постижения и планове за развитие, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Contact Information

Phone: 032/ 301 491

VCD Banner
JobTiger Banner