Линднер България ЕООД
Специалист Материално-техническо снабдяване
София
длъжност на пълно работно време

Специалист Материално-техническо снабдяване

София длъжност на пълно работно време

За нас

Lindner Group е глобално активна строителна компания с повече от 30 дъщерни фирми и над 7500 служители, водеща в разработване, производство и монтаж на продукти за сухо строителство, интериорен дизайн, както и в комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.

Линднер България ЕООД предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектиране до цялостно изграждане на строителни обекти или изпълнение на отделни фази от строителството.

Устойчивото развитие на бизнеса ни върви ръка за ръка с развитието на екипа ни.
За Отдел Ресурсно обезпечаване, гр. София търсим отговорни и мотивирани кандидати, които да заемат следната работна позиция:

СПЕЦИАЛИСТ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО СНАБДЯВАНЕ(М/Ж)


Отговорности

Основни отговорности:

• Определя източниците за материално и техническо осигуряване на компанията;
• Извършва наблюдения на пазара на нови строителни продукти, технологии и материали;
• Анализира и следи за промени в цените на основни строителни материали и услуги;
• Организира запитвания и търгове за избор на доставчици и подизпълнители;
• Анализира и оценява оферти, изготвя сравнителни таблици и предложения за избор на доставчик;
• Събира и съхранява информация за нови фирми - доставчици и производители;
• Осъществява контрол по отношение на счетоводни и технически документи, съобразно изискванията поставени към съответните материали и изделия;
• Представлява дружеството при покупка на материали, машини и инвентар;
• Участва в преговори за сключване на рамкови договори и споразумения.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за длъжността:

• Висше техническо образование: Строителен инженер - Строителство на сгради и съоръжения, Промишлено и гражданско строителство;
• Трудов опит: 1 - 3 години сходен професионален опит;
• Работен опит в строителство ще бъде предимство;
• Компютърни умения: MS Office - Word, Excel, MS Power Point, MS Outlook, AutoCAD;
• Много добро владеене на Английски език – В2 - С1 писмено и говоримо;
• Техническа компетентност в областта на основните строителни материали;
• Мотивация за работа в екип и усвояване на новости;
• Аналитични умения;
• Организационни умения;
• Комуникативност.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:

• Работна позиция в компания лидер на българския строителен пазар;
• Среда, в която продуктовата експертиза, качество, професионални и персонални контакти, обвързаност и ангажираност са възнаградени;
• Дългосрочна заетост – постоянен трудов договор;
• Професионално развитие и повишаване на квалификацията;
• Работно време: от 08:00 ч. – до 17:00 часа;
• Възнаграждение, съобразно опита, уменията и квалификацията;
• Възможност за безплатно ползване на ваканционни къщи на Lindner Group в Европа.

Работно място: офис, гр. София

Начин на кандидатстване:
Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашето CV и мотивационно писмо на английски или немски език, съдържащо възможна дата за започване на работа и желано възнаграждение.

Всички документи ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за контакт

Телефон: 02 489 9200

VCD Banner
JobTiger Banner