Булминт Рекрутмънт
5 - 10 служителя Apply See employer
Касиер/Работник Ресторант
Пловдив
full-time
Between 500 and 1000 bgn

Касиер/Работник Ресторант

Пловдив full-time Between 500 and 1000 bgn

About us

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от холдинга на Булминт Уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти в сферата на монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш партньор, верига компания за бързо хранене с утвърдени стандарти, търсим:

Касиер/Работник Ресторант

Responsibilities

Удовлетворява потребностите и изискванията на клиентите, отговаря за задържането им, както и привлича нови такива;
Съблюдава изискванията за съхранение на продуктите и готовата продукция по отношение на трайността и условията за съхранение;
Спазва възприетите процедури за работа на каса и следва правилника за финансова дисциплина;
Съгласува необходимостта от приготвяне на продукти с работещите в кухнята;
Информира дежурния супервайзор или мениджър при постъпили оплаквания от клиенти;
Стриктно спазва условията за съхранение на суровите продукти и готовата продукция;
Отговаря за правилното стопанисване на инвентара, съгласно установените правила;
Спазва процедурите за безопасност на труд и сигурност както и участва във всички задължителни инструктажи по ЗБУТ, ПАБ и др. (начални, периодични, извънредни);
Следи режима на работа на оборудването и уведомява супервайзора при забелязани отклонения.

Requirements and necessary skills

Желание за работа;
Сръчност, бързина и организираност;
Спазване на установените стандарти;
Комуникативност.

We offer

Постоянен трудов договор;
Въвеждащо обучение;
Добро почасово възнаграждение;
Възможност за допълнителни часове, които се заплащат;
Ваучери за храна;
Безплатна консумация;
Осигурено такси след 22:30;
Пълен комплект униформа;
Гъвкаво работно време;
Без нощни смени;
Млад и сплотен екип;
Динамична работна среда;
Работа в международна компания със строго установени стандарти;
Възможност за професионално обучение и развитие.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019.

Contact Information

Phone: 0882977108

VCD Banner
JobTiger Banner