Университет за Национално и Световно Стопанство
над 300 служителя
Електротехник в сектор "Енергетика" към дирекция "Управление на собствеността"
София
длъжност на пълно работно време
VCD Banner
JobTiger Banner