Клийнтех България ООД
Експерт „Маркетинг и комуникация“
София
длъжност на пълно работно време
От 2000 до 3000 лв.

Експерт „Маркетинг и комуникация“

София длъжност на пълно работно време От 2000 до 3000 лв.

За нас

Клийнтех България е бизнес мрежа за за чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Организацията работи активно в посока въвеждане на ресурсно ефективни решения, водещи до преминаване към нови бизнес модели за преход към ниско въглеродна и кръгова икономика и насърчава сътрудничеството между науката, бизнеса и публичния сектор. Клийнтех България е официален партньор на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) – звено на ЕК, в направленията Устойчива енергия, Климатични промени, Храни и Устойчиво производство; Координатор и партньор е в редица международни проекти Хоризонт Европа, ИНТЕРРЕГ, ЕРАЗЪМ+.

Отговорности

Като Експерт „Маркетинг и комуникация“ вие ще:
• Актуализирате и управлявате цялостната комуникационна и маркетингова стратегия на Клийнтех България
• Управлявате информационния поток на сайта на организацията и профилите в социалните мрежи
• Подготвяте на статии за дигитални и печатни издания в сферата на иновациите, зелия и дигитален преход, кръговата икономика, индустриалната трансформация и тн.
• Подготвяте текстово съдържание за каналите в социалните мрежи, насочено към различни целеви групи: старт-ъпи, студенти, индустрия и публични институции
• Участвате активно в изготвянето на дигитални и печатни визуални и информационни материали – банери, брошури, каталози и тн.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
• Висше образование;
• Отлично владеене на английски език;
• Креативен подход в създаването на текстово и визуално съдържание
• Опит в дигиталния маркетинг и социалните медии;
• Мин. 2 години опит на сходна позиция;
• Интерес в сферата на иновациите;
• Възможност за пътуване

Ние Ви предлагаме

Профил на позицията:
Експертът „Маркетинг и комуникация“ ще е ангажиран с разработване и изпълнение на маркетингова и комуникационна стратегия на Клийнтех България. В тази роля, ще имате възможността да се развивате в екип от професионалисти в управлението на проекти, да повишите въздействието на тяхната работа чрез активна вътрешнофирмена и външна комуникация и да допринесете към споделената ни мисия да подкрепяме иновациите в България и да осигурим достъп до множество европейски възможности. Като Експерт „Маркетинг и комуникация“ очакваме от Вас да създавате съдържание (текстово и визуално), да предлагате иновативни комуникационни канали (вкл. в социалните медии) и да разписвате концепции за вътрешната и външната комуникации по дейности и инициативи, както и да можете да подбирате подходящи комуникационни канали за разпространение, управление на кампании в социалните медии.

Информация за контакт

Телефон: +359 889 394 036

VCD Banner
JobTiger Banner