Свилоцел ЕАД
more than 300 служителя Apply See employer
Ръководител производство
Svishtov, Other Bulgarian
full-time

Ръководител производство

Svishtov, Other Bulgarian full-time

About us

„Свилоцел” ЕАД е надежден и предпочитан работодател в общината, предлагащ сигурност и добра работна среда на служителите си.
Фирмата е производител на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина. Производственият процес е непрекъснат и се осъществява на отделни етапи, включващи процеси по обработка на дървесината, изваряване , избелване, сушене, нарязване и опаковане.

Responsibilities

• Планира, организира и контролира производствената дейност за провеждането на качествено и ефективно производство;
• Участва в инициативи и политики на ръководството, свързани с нововъведения, иновации, добри производствени практики и др.

Requirements and necessary skills

• Висше образование в някой от областите: Химия, Дървопреработване, Автоматизация, Машинно инженерство и др.технологични и технически специалности;
• Владеене на английски или друг западен език;
• Опит на ръководна длъжност в производствена сфера.

We offer

• Начално и продължаващо обучение;
• Възможност за развитие във финансов и професионален аспект;
• 200 лв.ваучери;
• Рискова застраховка „Живот”;
• Безплатна квартира.

Contact Information

Phone: 0631 46548

VCD Banner
JobTiger Banner