Си Би Екс България АД
Главен счетоводител
Plovdiv
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Главен счетоводител

Plovdiv full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

Фирма "Стийл Крафт" ЕООД търси да назначи главен счетоводител

Responsibilities

• Управлява, организира и контролира счетоводната отчетност и финансовата дейност дружеството
• Отговаря за адекватното прилагане на действащата нормативна уредба в страната
• Изготвя счетоводната политика на предприятието
• Ръководи екип
• Извършва годишно счетоводно приключване, изготвя междинни и годишни счетоводни отчети, справки за управлението по показатели
• Представлява компанията пред финансови, данъчни и контролни органи и институции
• Изготвя статистически отчети и формуляри
• Контролира финансовите операции, приходите и разходите, вътрешнофирмената отчетност, стандартите за документооборот и административно-отчетните правила в компанията
• Администрира процеса по изготвяне на заплатите на персонала, изчислява и осчетоводява вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините
• Представлява дружеството и подготвя документи за проверки от държавната администрация

Requirements and necessary skills

• Висше икономическо образование
• Минимум 5 години опит като счетоводител, предимство е опит в управление на екип или предишна сходна длъжност
• Отлично познаване на нормативна уредба в областта на счетоводството, данъчното и осигурително законодателство
• Задълбочено познаване и използване на Националите счетоводни стандарти
• Отлична компютърна грамотност и работа с MS Office, Internet, ERP система
• Умение за комуникация
• Управленски умения и умения за организиране дейността на екип

Contact Information

Phone: +359894724199

VCD Banner
JobTiger Banner