Линднер България ЕООД
Проектант
София
длъжност на пълно работно време

Проектант

София длъжност на пълно работно време

За нас

Lindner Group е глобално активна строителна компания с повече от 30 дъщерни фирми и над 7500 служители, водеща в разработване, производство и монтаж на продукти за сухо строителство, интериорен дизайн, както и в комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.
„Линднер България“ ЕООД предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектиране до цялостно изграждане на строителни обекти или изпълнение на отделни фази от строителството.
За звено Статика GiB mbH, специализирано в проектиранeто на стоманени, тънкостенни стоманени и алуминиеви конструкции, търсим кандидати за следната работна позиция:

ПРОЕКТАНТ(М/Ж)

Отговорности

Основни отговорности:
• Моделиране, изчисляване и оразмеряване на стоманени конструкции на сгради и съоръжения;
• Изготвяне на изчислителни записки с оразмерителни проверки на конструктивни елементи, детайли и съединения;
• Самостоятелно изпълнение на чертожни и конструктивни работи за различни строителни проекти;
• Изготвяне на малки конструктивни изчисления при използване на специализиран софтуер;
• Проверка за съответствие на изготвени конструктивни и производствени чертежи с приети конструктивни решения и детайли;
• Изпълнение на възложените задачи в срок и с изискуемото качество.

Изисквания и необходими умения

Изисквания за длъжността:
• Висше техническо образование - „Строителство на сгради и съоръжения“, „Промишлено и гражданско строителство“;
• Професионален опит като инженер-конструктор: 1 - 2 години;
• Работен опит в проектирането на стоманени и/или тънкостенни стоманени конструкции ще се счита за предимство;
• Добро познаване на европейските конструктивни стандарти/Еврокод/;
• Познания в областта на Американската нормативна база ще се считат за предимство;
• Добри умения за моделиране, изчисления и оразмеряване на конструкции с изчислителен софтуер – Scia Engineer, Robot Structural Analysis, RFEM/RStab или SAP2000;
• Работен опит с CAD/CAM и BIM програми - Advance Steel и/или Revit ще се счита за предимство;
• Добро владеене на Английски и/или Немски език - писмено и говоримо;
• Добри организационни умения и работа в екип;
• Комуникативност.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
• Работна позиция в компания лидер на българския строителен пазар;
• Среда, в която продуктовата експертиза, качество, професионални и персонални контакти, обвързаност и ангажираност са възнаградени;
• Работа в професионална и приятелска работна атмосфера;
• Професионално развитие и повишаване на квалификацията;
• Дългосрочна заетост - постоянен трудов договор;
• Работно време – от 08:00 ч. – до 17:00 часа;
• Възнаграждение, съобразно опита, квалификацията и уменията;
• Възможност за безплатно ползване на ваканционни къщи на Lindner Group в Европа.

Място на работа: офис, гр. София

Начин на кандидатстване:
Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашето CV и мотивационно писмо на английски или немски език, съдържащо възможна дата за започване на работа и желано възнаграждение.

Всички документи ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за контакт

Телефон: 02 489 9200

VCD Banner
JobTiger Banner