МАКСТЕР СОП
Оператор на машина
Plovdiv
full-time

Оператор на машина

Plovdiv full-time

About us

Водеща компания в производството и търговията с метални изделия търси да назначи за производствената си база в гр. Стамболийски:
Оператори на Ролкоогъващи машини

Responsibilities

- Управлява и пренастройва машините за производство на СОП
- Отговаря за правилната експлоатация на машините за производство на СОП и спомагателните съоръжения
- Отговаря за оптималното изразходване на материали и консумативи
- Отговаря за спазването на трудовата дисциплина и рационалното използуване на работното време
- Отговаря за спазване на изискванията по охрана на труда и пожаробезопасност
- Отговаря за качеството на произведената продукция
- Осъществява организационни връзки и взаимоотношения с работниците и служителите в дружеството във връзка с изпълнение на задълженията си
- Осъществява взаимоотношения със специалисти от външни организации , имащи отношение към обезпечаване на работата му / сервизни специалисти , програмисти и др. /
- Изпълнява всички задължения , произтичащи от внедрената в дружеството СУК
- Изпълнява и други , конкретно възложени му задачи

Requirements and necessary skills

- Организираност;
- Умения за работа в екип;
- Опитът с машини за производство на метални изделия ще се счита за предимство

We offer

- Възможност за работа в утвърдена компания
- Много добро заплащане от 1500 лв
- Месечен бонус за присъствие 100 лв
- Трудов договор и осигуровки
- Редовна смяна
- Добри условия на труд, съобразени с българското законодателство
- Социални придобивки, здравно застраховане

Contact Information

Phone: 032278900

VCD Banner
JobTiger Banner