EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Младши специалист централизирано топлоснабдяване /електро КИП и А/
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Младши специалист централизирано топлоснабдяване /електро КИП и А/

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Монтаж, демонтаж на различно електротехническо оборудване, електрически инсталации и табла в новоприсъединени и вече съществуващи абонатни станции за отопление и охлаждане;
- Ремонт и замяна на окабеляване и електрическо оборудване;
- Полагане и инсталиране на електрически кабели, оборудване и устройства съгласно технически спецификации и стандарти чрез разчитане и следване на скици, чертежи и спецификации;
- Работа на нормален работен ден и отдаване на ефективни и домашни дежурства по график.

Изисквания и необходими умения

- Средно специално електротехническо образование;
- Познание за същността на различните електрически величини, зависимости и закони в електротехниката;
- Познание за основните електромагнитни явления и приложението им в електротехническите съоражения, както и видовете електрически вериги;
- Познание за видовете електротехнически материали, техните свойства и приложение;
- Начални познания за действието на различни ръчни и електрически инструменти, служещи за монтиране, тестване, поддръжка и ремонт на електрически инсталации и системи, както и на различни електрически машини и апарати;
- Начални умения за работа с техническа документация, стандарти и графични означения в електрическите схеми;
- Умения за съставяне на електрически схеми и чертежи, спазвайки стандартните изисквания;
- Компютърни умения: MS Office (Word, Excel, Outlook);
- Владеенето на английски език ще се счита за предимство;
- Умения за работа в екип, добри комуникативни умения, ориентация към постигане на резултати;
- Шофьорска книжка, кат. В.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания
- Утвърдени правила и стандарти на работа
- Отлични условия на труд и най-високи стандарти по безопасност

Срок на кандидатстване: 05.07.2022 г.

Ако това предложение ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона "Кандидатствай".

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default.aspx

Информация за контакт

Телефон: 032/ 301 491

VCD Banner
JobTiger Banner