Проектант Геодезист
София
длъжност на пълно работно време

Проектант Геодезист

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма ТРАНСГЕО ООД е създадена през 1992 год. за да се отговори на увеличените изисквания на модерните железници. Основният предмет на дейност на фирмата е:

- Инвестиционно проектиране и консултантска дейност в железопътната и пътната инфраструктура;
- Услуги в областта на геодезията и кадастъра;
- Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.

Във връзка с дейността на фирмата търсим да назначим служител на позиция проектант Геодезист.

Отговорности

Отговорности:
- Изготвяне на проекти свързани с инвестиционното проектиране;
- Организация и изпълнение на геодезическите дейности;
- Контрол на качеството съгласно техническите спецификации;
- Извършване на предварителни проучвания и измервания на обектите;
- Участие в експертни съвети и защита на проектите;
- Съгласуване на проекти с необходимите инстанции;
- Авторски надзор по време на строителство.

Изисквания и необходими умения

Изисквания:
• Висше техническо образование по Геодезия;
• ППП по част Геодезия;
• Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра;
• Опит като проектант Геодезист;
• Опит при изработване на ПУП ;
• Опит в железопътно строене ще се счита за предимство;
• Работа с геодезически инструменти;
• Работа със специализиран софтуер (MS Project, TPLAN, Civil 3D и др.);
• Отлични комуникативни и организационни умения;
• Желание и умения за работа в екип;
• Шофьорска книжка;
• Умение да предава професионалния си опит и да обучава;
• Владеенето на чужд език ще се счита за предимство.

Информация за контакт

Телефон: +35924003394

JobTiger Banner