Brand Quadergy Bulgaria ЕАД
Счетоводител
София
full-time

Счетоводител

София full-time

About us

НИЕ СМЕ:

Brand Quadergy Bulgaria и предоставяме на нашите глобални и локални клиенти, пълната гама от услуги, необходими за управление и обслужване на техния бранд, от А до Я.

Екипът ни се състои от експерти със задълбочени познания и дългогодишен опит, които освен това са и прекрасни колеги - винаги готови да помогнат и да споделят своя ноу-хау.

Responsibilities

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ:

В ролята си на оперативен счетоводител в нашия финансово-счетоводен отдел ще работиш в тясно сътрудничество с нашия Главен счетоводител.

- Подпомагаш ежедневните счетоводни дейности, в съответствие с българското и европейското данъчно законодателство, и наредби, като:
- Грижиш се за ежедневните счетоводните операции в хронологичен ред
- Носиш отговорност за пълнотата и надлежното поддържане на актуална информация в архива, както на хартия, така и в електронен формат
- Съставяш първични и вторични счетоводни документи
- Водиш систематични оборотни ведомости и счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация
- Организираш и отговаряш за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред
- Отговаряш за междинно и годишно приключване на счетоводните регистри
- Участваш при разработването на счетоводната политика на Компанията, съставянето на годишния финансов отчет, провеждането на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица
- Изготвяш регулярни справки, доклади и прогнози
- Подготвяш разчети за придобиване на дълготрайни активи
- Осъществяваш контрол на приходите и разходите на предприятието
- Осъществяваш вътрешeн финансов контрол
- Осигуряваш своевременно и надеждно подаване на необходимата коректна информация към НАП и НОИ
- Поддържаш партньорски отношения и следиш за коректното изпълнение на договорните задължения с доставчици на услуги за офиса

Requirements and necessary skills

КАКВО ПРЕДЛАГАШ ТИ:

- Имаш висше счетоводно-икономическо образование със степен "Бакалавър"
- Владееш английски език на добро работно ниво
- Притежаваш компютърна и интернет грамотност и умееш да боравиш с основните програми, съответстващи на твоята длъжност (Word, Excel, Outlook, счетоводен софтуер и др.)
- Умееш да работиш в екип и да прояваш гъвкавост, когато се налага
- Комуникираш ясно и навреме
- Дискретна, прецизна, лоялна и отговорна личност си
- Мислиш аналитично и не пренебрегваш детайлите
- Имаш отлични познания по отношение на:
Кодекс на труда,
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Кодекс за социалното осигуряване
Закон за счетоводството
ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО и други данъчни закони
Закон за защита на личните данни
Националните и международните счетоводни стандарти

We offer

КАКВО ДА ОЧАКВАШ ОТ НАС:

- Установен и подреден работен процес
- Работодател с дългогодишна история
- Коректно отношение от работодателя - тук твоите права се спазват
- Светъл и комфортен офис в бизнес район, но с възможност и за работа от разстояние
- Чудесен екип от способни и винаги готови да си помогнат колеги

И ОЩЕ БОНУСИ….ЗАЩОТО ДЪРЖИМ НА ТВОЕТО ЗДРАВЕ И МОТИВАЦИЯ

- Допълнително здравно осигуряване - веднага, след успешно преминаване на изпитателния срок
- Възможност за гъвкаво начало и край на работното време (плаващо начало между 8:30 ч. и 9:30 ч., и приключване в диапазона 17:30 ч.– 18:30 ч., съответсващо на продължителността на работния ден)
- Карта за достъп до всички Pulse Fitness & SPA центрове във страната
JobTiger Banner