"Оскар-Ел" ЕООД
Инженер проектант
гр. Божурище
длъжност на пълно работно време

Инженер проектант

гр. Божурище длъжност на пълно работно време

За нас

"ОСКАР - ЕЛ" ЕООД е частна фирма, специализирана в областта на електрозахранването, автоматизацията, управлението и контрола на технологичните процеси в промишления, електроенергийния и водния сектор. За целия 30-годишен период на съществуване, със своята отговорност, коректност и прецизност на работа, фирма "ОСКАР-ЕЛ" ЕООД е извоювала доверието на своите партньори и клиенти, както и уважението на конкурентите си.

Ние търсим мотивиран човек, който да се присъедини към нашият екип в град Божурище на бул. „Европейски път“ № 88.

Отговорности

- Изготвя технически и работни проекти;
- Изготвя екзекутивна документация за електрически табла, инсталации и съоръжения;
- Съгласува техническите специфики на техническото задание и консултиране с клиента;
- Проектира електрически инсталации, мрежи и разпределителни уредби, в съответствие с нормативната уредба;
- Водене на официална кореспонденция с клиента и интензивна комуникация с всички заинтересовани лица;
- Упражнява надзор и контрол при изпълнението на проектите;
- Спазва нормативните изисквания, вътрешните правила и ценовата политика на фирмата.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование, степен бакалавър с електротехническа насоченост;
- Английски език е предимство;
- Познаване на нормативната уредба в областта на електрическите инсталации и проектантската дейност;
- Опит при работа с CAD приложения;
- Удостоверение за ограничена/пълна проектантска правоспособност е предимство;
- Свидетелство за управление на МПС - категория В;
- Умения за работа в екип, лоялност, отговорност и комуникативност;
- Готовност за работа по обекти на фирмата в страната и чужбина.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за професионална реализация;
- Обучения за повишаване на квалификацията;
- Ежегодни медицински прегледи;
- Коректно отношение;
- Отлични условия на труд;
- Богата социална политика;
- Средства за транспорт;
- Възможност за дистанционна работа;
- Работа с международни клиенти и разнообразни проекти.
JobTiger Banner