РС Консулт БГ ООД
Старши SQL/DWH Разработчик
София
длъжност на пълно работно време

Старши SQL/DWH Разработчик

София длъжност на пълно работно време

За нас

RSC е ИТ консултантска компания от ново поколениe, предоставяща широк набор от услуги в ИТ сектора на своите партньори. Ние участваме от анализа и планирането на дадена задача, през разработката, влизането и в употреба до поддръжката в следните области – Data Analytics (BI, ETL, Datawarehousing), Software Development (Mobile, Web, Desktop), Hosting & Support (Servers and IT equipment administration, security and licensing). Партньор сме на IBM. Работим с някои от най-големите компании в България и същевременно сме малък и сплотен екип, в който мнението и действията на всеки са от изключителна важност.

Отговорности

Вашите задължения ще включват:
- Моделиране, транслиране на бизнес изискванията, разработка, документиране, тестване, мониторинг, анализ на грешки и администриране на данните на партньорите, с които работим, използвайки ETL / Datawarehousing / BI Reporting / Big Data инструменти;
- Участие в поддръжката и обновяването на платформите и инструментите;
- Оказване на помощ при възникнали проблеми по платформите или отчетите;
- Редовно подновяване на знанията спрямо излизащите нови версии и технологии и споделяне с останалите членове на екипа;
- Обсъждане и прецизно документиране на всички архитектурни решения, планове, цели, функционални изисквания;
- Поддържане на добри и отворени взаимоотношения с всички членове на екипа;
- Участие в краткосрочни и дългосрочни планирания с партньорите с цел да се подобрят бизнес процесите и работа с екипа за да се подсигури, че всички системи отговарят на дългосрочните планове на партньорите;
- Проактивно анализиране на съществуващите информационни системи и приложение, с цел да се идентифицират слабости или при възможност да се оптимизират;
- Определяне и приоритизиране на проектите и изискванията на клиентите с помощта на Data Analytics ръководителя;
- Оценка на бизнес нуждите на клиента и препоръки относно възможности, рискове и разходи спрямо възможностите;
- Участие в инициативите по изграждане на моделите от данни и поддръжка на мета данните (дефиниции на данни, връзки, източници и потребители) спрямо стратегията на клиента;
- Придържане към висококачествени стандарти и процедури. Използване на най-добри практики в областта. Проверка на кода дали се спазват най-добри практики и дали всичко е според спецификациите на клиента.

Изисквания и необходими умения

- Завършена степен бакалавър или магистър в областта на Информационните технологии, Компютърни науки, Информатика
- Много добро владеене на английски език
- Опит с разработка в IBM Cognos, Microstrategy, Tableau, Informatica, Power BI или друга BI платформа
- Поне 5 години опит с SQL (възможност за създаване, промяна, анализиране на проблеми и оптимизиране на комплексни заявки)
- Поне 3 години опит при работа с SQL Server, Oracle, Netezza или Teradata (създаване на таблици, въвеждане, обновяване, триене, индексиране, оптимизация)
- Опит или познания със скриптов език (VBS, Linux shell, Windows batch, Perl и др.)
- Отлични умения за решаване на проблеми, дебъгване, моделиране на данни и програмиране
- Умение и желание за работа в екип

Ние Ви предлагаме

- Работа в сплотен екип и неформална атмосфера;
- Гъвкаво работно време;
- Възможност за работа от вкъщи при необходимост;
- Възможности за обучения/участия в събития;
- Възможности за сертификация;
- Карта за спорт;
- Събития за сплотяване на екипа;
- Каравани за ползване на къмпинг до плаж Корал;
- Удобно работно място близо до метростанция Жолио Кюри.

Ако сте готов за предизвикателството, изпратете ни CV на английски или български език.
Поверителността на кандидатстващите е гарантирана!

Информация за контакт

Телефон: 0886937816

JobTiger Banner